MACRO POINTS TO 2D (Makro Punkty do 2D)

Funkcjonalność tego makra opiera się na trzech narzędziach, których celem jest generowanie tabel, zawierających współrzędne punków 3D w dowolnym układzie współrzędnych (z możliwością ich wstawienia w rysunek 2D – drawing) oraz prezentacji pozycji tych punków na wybranych widokach. Makro rozszerzone jest o funkcję umożliwiającą zmiany nazw wybranych punktów według definicji użytkownika. Na uwagę zasługuje fakt, iż w CATII do wersji V5R19 narzędzia, umożliwiające wykonanie którejkolwiek z tych operacji automatycznie, były niedostępne.

Charakterystyka usługi

Zastosowania i możliwości tego typu makr:

  • wymiana danych między obiektami środowisk 3D i 2D,
  • generowanie tabel/list z dużej grupy elementów zawierających określone dane,
  • opis poglądowy modelu 3D.

Korzyści:

  • oszczędność czasu – eksport wybranych wartości oraz transfer danych pomiędzy wybranymi modułami CATII następuje automatycznie,
  • spójność danych przy tworzeniu dokumentacji złożeniowej i wykonawczej,
  • kontrola i automatyczna aktualizacja danych przy modyfikowaniu dokumentacji.

Makra - Pliki demonstracyjne

Aktualnie przygotowywane są nowe wersje demonstracyjne wybranych makr i będą dostępne wkrótce.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, zapraszamy do kontaktu