Usługi

Naszym klientom oferujemy profesjonalne doradztwo oraz wsparcie w zakresie wydajnego użytkowania systemu CAD CATIA.

Rozumiejąc indywidualność potrzeb naszych klientów, różnorodność gałęzi przemysłu w których działają, ilość zewnętrznych czynników wpływających na sposób pracy oraz stopień wykorzystania CATII, każdorazowo proponujemy kilka rozwiązań, aby po konsultacjach wybrać, dopasować i wdrożyć najlepsze z nich. Doświadczenie pokazało, że taki sposób działania przekłada się na zadowolenie klientów i wypływające z tego dalsze korzyści.

01

CATIA Macro (CATIA Makro) / CATIA Script / VB Applications (Aplikacje dodatkowe)

Makro – zestaw rozkazów, które realizują algorytm komputerowy, przeznaczony do wykonywania zadań przez określoną aplikację. Zwykle używa się go w celu automatyzacji pewnych czynności lub dokonania zmian w dokumentach bez interakcji z użytkownikiem.

CATIA Makro jest narzędziem umożliwiającym dostęp do wielu funkcji systemu CATIA, niedostępnych z innych poziomów aplikacji. Dzięki zastosowaniu języka programowania Visual Basic do tworzenia makr zyskujemy możliwość użycia profesjonalnego środowiska programistycznego wraz z jego narzędziami i możliwościami. Te dwa główne czynniki pozwalają na tworzenie rozwiązań najbardziej skomplikowanych zadań, stawianych nam przez klientów oraz przygotowanie ich do działania zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika. Wykorzystanie opcji CATIA Makro przyspiesza i ułatwia pracę na każdym jej etapie: poczynając od przygotowania dokumentów startowych, poprzez import informacji pochodzących z aplikacji zewnętrznych, a kończąc na finalnym sprawdzeniu struktury i eksportu informacji/danych.

Spośród bardzo szerokiego wachlarza możliwości jakie oferują makra współpracujące z systemem CATIA najważniejsze to:

 • sprawdzanie jakości danych (występowania oraz wartości parametrów, użytych narzędzi, nazw poszczególnych operacji, struktury i właściwości modelu itp.), kontrola zgodności z wewnętrznymi / zewnętrznymi normami i wytycznymi (nomenklatura, poprawność i spójność nazw plików, poprawność formatów danych itp.)
 • import / eksport danych (eksport współrzędnych punktów z modelu 3D do pliku, tworzenie punktów na podstawie pliku wejściowego z koordynatami, eksport do pliku zewnętrznego wartości parametrów lub cech elementów np. wagi, grubości, wymiarów, rodzaju użytego materiału itp.),
 • automatyzacja często wykonywanych, monotonnych czynności (zmiana nazw plików, ukrywanie / pokazywanie elementów, dokumentacja połączeń w złożeniu, wyszukiwanie i modyfikacja właściwości modelu itp.),
 • przyspieszanie wykonywania skomplikowanych i czasochłonnych zadań (przygotowanie podsumowań, tworzenie wizualizacji i zdjęć elementów / złożeń, porównywanie wybranych elementów itp.),
 • możliwość integracji środowiska CATII z dowolną zewnętrzną aplikacją (baza danych, tabela, program graficzny, system kontrolujący rozwój projektu itp.).

Naszą ofertę dotyczącą tematyki makr i skryptów można podzielić na pięć, różniących się stopniem zaawansowania i wymaganym nakładem pracy, części:

 • dostarczenie gotowego makra lub aplikacji, wybranych z oferty AB Designer,
 • pomoc przy budowie schematu działania makra lub aplikacji,
 • wsparcie dla programistów Visual Basic tworzących algorytm,
 • dopasowanie do wymagań klienta i wdrożenie istniejącego już makra,
 • stworzenie całkowicie nowego makra / aplikacji na zamówienie.

Bazując na naszym bogatym doświadczeniu jesteśmy gotowi podjąć wyzwania przy wszystkich aspektach związanych z tworzeniem makr współpracujących z systemem CATIA. Każdorazowo do stawianego nam zadania podchodzimy indywidualnie, w celu zapewnienia jak największej skuteczności i efektywności tworzonych przez nas rozwiązań.

02

CATIA Power Copy / CATIA User Feature

Są to stosunkowo mało znane i niedoceniane, jednak bardzo użyteczne narzędzia dostępne w systemie CATIA. Ich używanie znacznie przyspiesza proces tworzenia modeli części z geometrycznie podobnymi elementami – np. z przetłoczeniami, żebrami, otworami, skomplikowanymi geometrycznie wycięciami itp.

Power Copy / User Feature pozwala na szybkie powtarzanie ciągów operacji 3D przy jednoczesnym łatwym dostępie do ich cech geometrycznych. Poprawne przygotowanie łańcucha operacji, używanego następnie jako wzór, w znaczny sposób skraca czas przygotowania kolejnych modeli części oraz ich późniejszą edycję.

Dzięki Power Copy i User Feature możemy narzucić użytkownikowi dodatkowe, podyktowane normami lub własnymi doświadczeniami wymagania przy tworzeniu elementów 3D. Kontrola taka odbywa się poprzez ustalenie odpowiednich ograniczeń dla cech elementów np.: gabarytów, promieni, faz, średnic. Wartości i warianty mogą być zdefiniowane w dwojaki sposób:

 • na sztywno – użytkownik może wybrać wartość cechy modelu tylko spośród określonych wcześniej wartości,
 • przedziałami – użytkownik może wybrać wartość cechy elementu z określonego wcześniej zakresu wartości.

Należy tutaj również dodać, iż używanie Power Copy i User Feature umożliwia definiowanie reguł sprawdzających zgodność modelu z zasadami projektowania, ustalonymi wcześniej wewnątrz firmy lub wymaganymi od strony odbiorcy.

Rozwiązania te skierowane są głownie do firm, których produkty charakteryzują się powtarzalnością skomplikowanych geometrycznie cech modelu. Sprawdzą się też przy pracy z modelami o wysokiej powtarzalności mniej skomplikowanych elementów. Stopień użyteczności zależy od ilości zdefiniowanych elementów oraz ich uniwersalności. Właściwy sposób postępowania przy wdrażaniu i rozwijaniu tej metody wspomagania projektowania przekłada się bezpośrednio na korzyści z niej płynące. Doświadczenia w tej dziedzinie pozwalają nam skutecznie dobrać najlepsze rozwiązania, które w krótkim czasie przyniosą oczekiwane rezultaty.

03

CATIA Library (CATIA Biblioteka) / CATIA Template (CATIA Szablon)

Biblioteki i szablony CATIA to najbardziej efektywny sposób na przyspieszenie projektowania z zastosowaniem elementów znormalizowanych lub elementów o podobnej geometrii, różniących się gabarytami (skalą).

Ze względu na to, iż przygotowanie bibliotek i szablonów w fazie początkowej może wymagać poświęcenia dużej ilości czasu, co bardzo często staje się powodem rezygnacji z takowego rozwiązania, proponujemy naszym klientom dwa alternatywne wyjścia:

 • użycie sprawdzonych, gotowych szablonów i bibliotek części, znajdujących się w naszej ofercie,
 • użycie częściowo edytowalnych szablonów i bibliotek, łatwych w rozbudowie we własnym zakresie.

Elementy zawarte w bibliotece można podzielić na kilka grup:

 • elementy znormalizowane np.: śruby, nakrętki, sworznie, uszczelnienia itp.,
 • elementy często powtarzające się w złożeniu, własnej konstrukcji lub dostarczane przez podwykonawców, rożniące się jedynie gabarytami (skalą) np.: koła zębate, wałki, sprzęgła itp.,
 • elementy produkowane przez klienta, zebrane w bibliotece w formie katalogu produktów gotowych do użycia w środowisku 3D w formacie CATIA lub formatach uniwersalnych np.: *.igs, *.stp, *.stl itp.,
 • elementy 2D często powtarzające się na rysunkach wykonawczych i złożeniowych np.: opisy, symbole, tabele, komentarze itp.

Klientom rozpoczynającym pracę z bibliotekami i szablonami, w oparciu o własne doświadczenia, oferujemy pomoc w doborze najlepszego rozwiązania. Niezależnie od dokonanego wyboru, każdorazowo przygotowujemy produkt do dalszej pracy w ścisłej współpracy z klientem, zgodnie z jego wymaganiami i potrzebami.

Makra - Pliki demonstracyjne

Aktualnie przygotowywane są nowe wersje demonstracyjne wybranych makr i będą dostępne wkrótce.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, zapraszamy do kontaktu