MACRO POINTS (Makro Punkty)

Makro punkty umożliwia wyeksportowanie współrzędnych punków, wskazanych przez użytkownika w modelu 3D, do pliku w formacie *.txt lub *.csv. Procedura działa również w odwrotnym kierunku, z odpowiednio przygotowanego pliku wejściowego (*.txt lub *.csv) makro odczytuje współrzędne i na ich podstawie tworzy plik *.CATPart z punktami zdefiniowanymi w przestrzeni konstrukcyjnej.

Charakterystyka usługi

Zastosowania i możliwości tego typu makr:

  • tworzenie elementów 3D na podstawie współrzędnych z pliku zewnętrznego np. z maszyny pomiarowej lub skanera optycznego,
  • eksportowanie informacji o modelach 3D (współrzędnych punktów, średnic otworów, wymiarów, tolerancji itp.) do zewnętrznych plików o ustalonej strukturze,
  • porównywanie danych pomiarowych (CMM) gotowego produktu z modelami stworzonymi w CATII i automatyczne tworzenie na tej podstawie raportów.

Korzyści:

  • oszczędność czasu np. ręczne stworzenie jednego punku z poziomu aplikacji zajmuje około 5 sekund, w tym samym czasie makro tworzy około 50 punktów,
  • wyeliminowanie błędów wynikających z manualnego wprowadzania danych,
  • wyeliminowanie błędów wynikających z wykonywania pomiarów standardową metodą.

Pliki do pobrania | Powiązane usługi

Makra - Pliki demonstracyjne

Aktualnie przygotowywane są nowe wersje demonstracyjne wybranych makr i będą dostępne wkrótce.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, zapraszamy do kontaktu