MACRO MIDSURFACES (Makro Powierzchnie środkowe)

Celem tego makra jest wyszukanie w strukturze części (*.CATPart), będących elementami złożenia (*.CATProduct), wcześniej przygotowanych powierzchni środkowych i wyeksportowanie ich w postaci plików *.igs. Pliki te niezbędne są do przeprowadzenia obliczeń metodą FEM. Do nazwy plików dodane zostają informacje takie jak: zastosowany materiał, grubość materiału, masa.

Charakterystyka usługi

Zastosowania i możliwości tego typu makr:

  • przygotowanie danych dla inżynierów CAE, CAM,
  • eksport wyników pracy zgodnie z przyjętymi standardami,
  • wymiana danych między CATIA a aplikacjami zewnętrznymi, poprzez zastosowanie uniwersalnych formatów danych (*.igs, *.stp, *.stl),
  • automatyczne generowanie podsumowań i poglądowych list materiałowych zawierających podstawowe informacje (masa, materiał, grubość, objętość itp.).

Korzyści:

  • oszczędność czasu – eksport wybranych, odpowiednio zdefiniowanych elementów i właściwości, następuje automatycznie,
  • spójność i zgodność danych wyjściowych z obowiązującymi wytycznymi,
  • wyeliminowanie błędów wynikających z manualnego eksportu danych.

Makra - Pliki demonstracyjne

Aktualnie przygotowywane są nowe wersje demonstracyjne wybranych makr i będą dostępne wkrótce.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, zapraszamy do kontaktu