MACRO CLEANING (Makro Czyszczenie)

Zadaniem opisanego tutaj, przykładowego makra jest ukrywanie / pokazywanie wybranych elementów / operacji użytych przy tworzeniu części występujących w złożeniu. Makro może być dowolnie rozszerzane i dostosowywane do specyficznych wymagań klienta.

Charakterystyka usługi

Zastosowania i możliwości makr tego typu:

  • wykonywanie operacji na cechach elementów, wyszukanych według podanego klucza (nazwa, kolor, opis, parametr itp.),
  • zmiana cech / parametrów wszystkich elementów / operacji spełniających wybrane kryterium w jednym kroku,
  • wyszukiwanie elementów niezgodnych z obowiązującymi standardami i ich edycja.

Korzyści:

  • redukcja czasu potrzebnego do wyszukania elementów / operacji spełniających przyjęte kryterium, z jednoczesną możliwością ingerencji w ich cechy,
  • sprawdzenie zgodności każdego elementu modelu z wcześniej zdefiniowanym schematem, bez względu na jego złożoność i wielkość.

Makra - Pliki demonstracyjne

Aktualnie przygotowywane są nowe wersje demonstracyjne wybranych makr i będą dostępne wkrótce.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, zapraszamy do kontaktu