CATIA Macro (CATIA Makro) / CATIA Script / VB Applications (Aplikacje dodatkowe)

Makro – zestaw rozkazów, które realizują algorytm komputerowy, przeznaczony do wykonywania zadań przez określoną aplikację. Zwykle używa się go w celu automatyzacji pewnych czynności lub dokonania zmian w dokumentach bez interakcji z użytkownikiem.

Charakterystyka usługi

CATIA Makro jest narzędziem umożliwiającym dostęp do wielu funkcji systemu CATIA, niedostępnych z innych poziomów aplikacji. Dzięki zastosowaniu języka programowania Visual Basic do tworzenia makr zyskujemy możliwość użycia profesjonalnego środowiska programistycznego wraz z jego narzędziami i możliwościami. Te dwa główne czynniki pozwalają na tworzenie rozwiązań najbardziej skomplikowanych zadań, stawianych nam przez klientów oraz przygotowanie ich do działania zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika. Wykorzystanie opcji CATIA Makro przyspiesza i ułatwia pracę na każdym jej etapie: poczynając od przygotowania dokumentów startowych, poprzez import informacji pochodzących z aplikacji zewnętrznych, a kończąc na finalnym sprawdzeniu struktury i eksportu informacji/danych.

Spośród bardzo szerokiego wachlarza możliwości jakie oferują makra współpracujące z systemem CATIA najważniejsze to:

  • sprawdzanie jakości danych (występowania oraz wartości parametrów, użytych narzędzi, nazw poszczególnych operacji, struktury i właściwości modelu itp.), kontrola zgodności z wewnętrznymi / zewnętrznymi normami i wytycznymi (nomenklatura, poprawność i spójność nazw plików, poprawność formatów danych itp.)
  • import / eksport danych (eksport współrzędnych punktów z modelu 3D do pliku, tworzenie punktów na podstawie pliku wejściowego z koordynatami, eksport do pliku zewnętrznego wartości parametrów lub cech elementów np. wagi, grubości, wymiarów, rodzaju użytego materiału itp.),
  • automatyzacja często wykonywanych, monotonnych czynności (zmiana nazw plików, ukrywanie / pokazywanie elementów, dokumentacja połączeń w złożeniu, wyszukiwanie i modyfikacja właściwości modelu itp.),
  • przyspieszanie wykonywania skomplikowanych i czasochłonnych zadań (przygotowanie podsumowań, tworzenie wizualizacji i zdjęć elementów / złożeń, porównywanie wybranych elementów itp.),
  • możliwość integracji środowiska CATII z dowolną zewnętrzną aplikacją (baza danych, tabela, program graficzny, system kontrolujący rozwój projektu itp.).

Naszą ofertę dotyczącą tematyki makr i skryptów można podzielić na pięć, różniących się stopniem zaawansowania i wymaganym nakładem pracy, części:

  • dostarczenie gotowego makra lub aplikacji, wybranych z oferty AB Designer,
  • pomoc przy budowie schematu działania makra lub aplikacji,
  • wsparcie dla programistów Visual Basic tworzących algorytm,
  • dopasowanie do wymagań klienta i wdrożenie istniejącego już makra,
  • stworzenie całkowicie nowego makra / aplikacji na zamówienie.

Bazując na naszym bogatym doświadczeniu jesteśmy gotowi podjąć wyzwania przy wszystkich aspektach związanych z tworzeniem makr współpracujących z systemem CATIA. Każdorazowo do stawianego nam zadania podchodzimy indywidualnie, w celu zapewnienia jak największej skuteczności i efektywności tworzonych przez nas rozwiązań.

Makra - Pliki demonstracyjne

Aktualnie przygotowywane są nowe wersje demonstracyjne wybranych makr i będą dostępne wkrótce.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, zapraszamy do kontaktu