MACRO PICTURES (Makro Zdjęcia)

Przedstawione tutaj makro ma za zadanie tworzenie plików graficznych *.jpg ze zdjęciami elementów złożenia po uprzednim wybraniu perspektywy przez użytkownika.

Charakterystyka usługi

Zastosowania i możliwości tego typu makr:

  • uproszczone tworzenie znacznej ilości zdjęć elementów złożenia bez wpływu na ich jakość,
  • bezpośredni eksport utworzonych zrzutów ekranu CATII do tabeli (lista materiałowa, wycena, prospekt itp.),
  • automatyczne zapisywanie plików graficznych w określonej lokalizacji (dysk lokalny, dysk sieciowy, serwer FTP, pamięć przenośna),
  • tworzenie plików (*.txt; *.csv) z dodatkowymi informacjami automatycznie odczytanymi z modelu (masa, materiał, objętość itp.).

Korzyści:

  • oszczędność czasu – zadanie użytkownika sprowadza się tylko do ustawienia perspektywy i zatwierdzenia dowolnym klawiszem,
  • spójność nazw i porządek – generowanie nazw plików i ich lokalizacji następuje automatycznie zgodnie z przyjętym wzorem,
  • możliwość automatycznego załączenia (w nazwie pliku graficznego lub dodatkowym pliku wyjściowym *.txt lub *.csv) dodatkowych informacji o produkcie widocznych tylko z poziomu aplikacji CATIA.

Makra - Pliki demonstracyjne

Aktualnie przygotowywane są nowe wersje demonstracyjne wybranych makr i będą dostępne wkrótce.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, zapraszamy do kontaktu