MACRO NAMING (Makro Nazewnictwo)

Zestaw trzech przykładowych makr mających na celu utrzymanie zgodności nazw plików ze standardami wymaganymi przez używane wewnętrznie bazy danych lub wymagane przez odbiorcę.

Charakterystyka usługi

Zastosowania i możliwości tego typu makr:

  • edycja istniejących nazw plików i dostosowanie ich do aktulanych wymogów,
  • tworzenie nowych elementów złożenia zgodnie z wymaganymi standardami (nomenklatura, struktura),
  • tworzenie kolejnych wersji złożeń zgodnie ze zdefiniowanymi regułami np. podniesienie numeru wersji, zmiana zawartej w nazwie pliku daty ostatniej modyfikacji, aktualna masa, użyty materiał itp.,
  • sprawdzanie zgodności nazwy z obowiązującymi normami i wytycznymi,
  • przygotowanie plików dostarczonych przez klienta lub podwykonawcę do użytku wewnętrznego,
  • przygotowanie danych do odesłania odbiorcy w wymaganym standardzie.

Korzyści:

  • oszczędność czasu – możliwość jednoczesnej zmiany nazw dla wszystkich wybranych plików,
  • spójność i przejrzystość nazw – np. part name (nazwa części) = nazwa instancji instance name (nazwa instalacji) = file name nazwa pliku),
  • eliminacja błędów wynikających z manualnej zmiany nazw.

Makra - Pliki demonstracyjne

Aktualnie przygotowywane są nowe wersje demonstracyjne wybranych makr i będą dostępne wkrótce.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, zapraszamy do kontaktu