CATIA Power Copy / CATIA User Feature

Są to stosunkowo mało znane i niedoceniane, jednak bardzo użyteczne narzędzia dostępne w systemie CATIA. Ich używanie znacznie przyspiesza proces tworzenia modeli części z geometrycznie podobnymi elementami – np. z przetłoczeniami, żebrami, otworami, skomplikowanymi geometrycznie wycięciami itp.

Charakterystyka usługi

Power Copy / User Feature pozwala na szybkie powtarzanie ciągów operacji 3D przy jednoczesnym łatwym dostępie do ich cech geometrycznych. Poprawne przygotowanie łańcucha operacji, używanego następnie jako wzór, w znaczny sposób skraca czas przygotowania kolejnych modeli części oraz ich późniejszą edycję.

Dzięki Power Copy i User Feature możemy narzucić użytkownikowi dodatkowe, podyktowane normami lub własnymi doświadczeniami wymagania przy tworzeniu elementów 3D. Kontrola taka odbywa się poprzez ustalenie odpowiednich ograniczeń dla cech elementów np.: gabarytów, promieni, faz, średnic. Wartości i warianty mogą być zdefiniowane w dwojaki sposób:

  • na sztywno – użytkownik może wybrać wartość cechy modelu tylko spośród określonych wcześniej wartości,
  • przedziałami – użytkownik może wybrać wartość cechy elementu z określonego wcześniej zakresu wartości.

Należy tutaj również dodać, iż używanie Power Copy i User Feature umożliwia definiowanie reguł sprawdzających zgodność modelu z zasadami projektowania, ustalonymi wcześniej wewnątrz firmy lub wymaganymi od strony odbiorcy.

Rozwiązania te skierowane są głownie do firm, których produkty charakteryzują się powtarzalnością skomplikowanych geometrycznie cech modelu. Sprawdzą się też przy pracy z modelami o wysokiej powtarzalności mniej skomplikowanych elementów. Stopień użyteczności zależy od ilości zdefiniowanych elementów oraz ich uniwersalności. Właściwy sposób postępowania przy wdrażaniu i rozwijaniu tej metody wspomagania projektowania przekłada się bezpośrednio na korzyści z niej płynące. Doświadczenia w tej dziedzinie pozwalają nam skutecznie dobrać najlepsze rozwiązania, które w krótkim czasie przyniosą oczekiwane rezultaty.

Makra - Pliki demonstracyjne

Aktualnie przygotowywane są nowe wersje demonstracyjne wybranych makr i będą dostępne wkrótce.

Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, zapraszamy do kontaktu